Піноутворювач загального призначення

Піноутворювач загального призначення  ( ДСТУ 3789-2015 , сертифікат відповідності , висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи ) застосовується для гасіння пожеж класів А і В , підкласів А1 , А2 , В1 і приготування розчинів змочувачів , є екологічно чистим продуктом який біологічно розкладається , відповідає 4 класу небезпечних речовин за ГОСТ 12.1.007 , трудногорючий , малотоксичний , невзривонееспечний , не містить у своєму складі фторвмістких компонентів і не відноситься до озоноруйнуючих сполук , при скидах у водойми не викликає мутації мулу. Піноутворювач придатний для пінного пожежогасіння з використанням морської води, питної води, води прісних водойм та артезіанської води. Піноутворювач сумісний з усіма піноутворювачами загального призначення, при можливому замерзанні та подальшому відтаванні, властивості піноутворювача повністю зберігаються. Гарантійний термін зберігання піноутворювача складає 36 місяців з дня виготовлення.

                                                           Технічні характеристики

Найменування показника Значення
1.Масова доля осадку без термодії/після термодії 0,25; 1,00
2.Кінематіческая в'язкість при 20 ° С , мм²/ с, не більше 
50
3. Водний показник 1 % водного розчину (рН) 7,1
4. Температура замерзання , ° С , не вище –5.0
5 . Щільність при 20°С, кг/м ³ 1000 - 1150
6. Корозійна активність ( кг / ( м²С )) 10-11 , не більше  1.4
7. Кратність піни низької кратності , отриманої з робочого розчину , не більше 20
8. Стійкість піни низької кратності , отриманої з робочого розчину , с, не менше 120
9. Кратність піни середньої кратності , отриманої з 6 % водного розчину, не менше 70
10. Стійкість піни середньої кратності , отриманої з 6 %-ного водного робочого розчину , с, не менше 200
11. Кратність піни високої кратності , отриманої з робочого розчину, не менше 600
12. Стійкість піни високої кратності , отриманої з 6 %-ного водного робочого розчину , с, не менше 200
13. Тривалість гасіння модельного вогнища пожежі 2А компактной струменем змочувального розчину з масовою витратою ( 0,19 ± 0,01 ) кг / с, с 40
14.Показник вогнегасної здатності по класу пожежі А , кг / м ² , не більше , 0,58
15. Тривалість гасіння піною середньої кратності модельного вогнища пожежі 55В з інтенсивністю подачі 6 %-ного водного розчину ( 0,038 ± 0,004 ) дм ³ / (м ² с) , не більше , с 60
16. Показник вогнегасної здатності по класу пожежі В, кг / м ² , не більше  2,0
17. Критична інтенсивність подачі робочого розчину піноутворювача при гасінні бензину марки А- 76 піною середньої кратності , не більше 0,042 дм³/м²